‘ఫ్యామిలీ ఫ్యూడ్-ప్రేరేపిత గూగుల్ ఫ్యూడ్‌తో మీ గూగుల్ సెర్చ్ సావీని పరీక్షించండి

ఒక మేధావి అనధికారికంగా 'ఫ్యామిలీ ఫ్యూడ్' నియమాలను గూగుల్ స్వయంపూర్తి ప్రశ్న యొక్క థ్రిల్‌తో విలీనం చేశారు. గూగుల్ ఫ్యూడ్ వివరాలను ఇక్కడ పొందండి.