కెల్లీ క్లార్క్సన్ తన గుండు హ్యారీకట్ను ప్రేరేపించిన ‘రఫ్’ ప్రెగ్నెన్సీ చెప్పారు

పాప్‌క్రష్ నైట్స్ హోస్ట్ లిసా పైజ్‌తో ఒక కొత్త ఇంటర్వ్యూలో, కెల్లీ క్లార్క్సన్ తన కఠినమైన గర్భం గురించి మరియు ఆమె బోల్డ్ కొత్త హ్యారీకట్‌ను ఎలా ప్రేరేపించింది అనే దాని గురించి తెరుస్తుంది.

రేడియోలో పాప్‌క్రష్: పాప్‌క్రష్ నైట్స్

టౌన్స్‌క్వేర్ మీడియా యొక్క పాప్ కల్చర్ మరియు మ్యూజిక్ బ్రాండ్, పాప్‌క్రష్.కామ్ ఆధారంగా, పాప్‌క్రష్ నైట్స్ పాప్ సంగీతం మరియు వినోద వార్తలలో హాటెస్ట్‌ను కలిగి ఉంటాయి.