ప్రధాన సంగీత వార్తలు గసగసాల ‘వాయిస్‌మెయిల్’ సాహిత్యం - గసగసాల గగుర్పాటు కొత్త సంగీత వీడియో చూడండి

గసగసాల ‘వాయిస్‌మెయిల్’ సాహిత్యం - గసగసాల గగుర్పాటు కొత్త సంగీత వీడియో చూడండి

సమస్యాత్మక పాప్ స్టార్ మరియు యూట్యూబ్ దృగ్విషయం గసగసాల ఆమె ట్రిప్పీ కొత్త సింగిల్ 'వాయిస్‌మెయిల్' ను గురువారం (జనవరి 31) ప్రారంభించింది.

'వాయిస్ మెయిల్,' ఒక దశలో జపనీస్ భాషలో కళాకారుడు రాపింగ్ చేస్తున్నట్లు కనుగొన్న గ్లిచీ ఎలక్ట్రో-పాప్ స్టాంపర్, ఈ సంవత్సరం చివరలో ఆమె రాబోయే మూడవ ఆల్బం నుండి గసగసాల & అపోస్ మొదటి సింగిల్‌ను సూచిస్తుంది. ఈ పాటను గసగసాల మరియు టైటానిక్ సింక్లైర్ వ్రాసి నిర్మించారు.సింక్లైర్ దర్శకత్వం వహించిన 'వాయిస్ మెయిల్' కోసం గసగసాల & అపోస్ మ్యూజిక్ వీడియో క్రింద చూడండి:

గసగసాల & అపోస్ 'వాయిస్ మెయిల్' కోసం పూర్తి సాహిత్యాన్ని క్రింద చూడండి:

నేను & అపోస్ట్ నా వేళ్లు అనుభూతి
నేను & అపోస్ట్ నా కాలి అనుభూతి
నా హారంలో రక్తం ఉంది
మరియు నా బట్టలపై రక్తంనేను పోలీసులను పిలిచాను
వారి వాయిస్ మెయిల్ నిండింది
నేను & హించాను ఇక్కడ & aposm
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా

నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా

I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్బేబీ నాన్న ఇంటికి రావాలనుకుంటుంది
బేబీ నాన్న ఇంటికి రావాలనుకుంటుంది
గసగసాల మీ మమ్మీ
(గసగసాల మీ మమ్మీ)

నేను మీకు కోపం తెప్పించానా?
నేను నిన్ను ఒంటరిగా వదిలేయాలా?
మీరు నా నుండి నడుస్తూ ఉంటారు
ఇది మీకు తెలిసినవన్నీ క్షమించండి

కిమి హజుకాషి
తే ని ఇమాషౌ
నేను & హించాను ఇక్కడ & aposm
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా

నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా
నేను & అపోజమ్ నా స్వంతంగా

I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్
I & aposm నడుస్తున్న I & aposm రన్నింగ్

గసగసాల మీ మమ్మీ
గసగసాల మీ మమ్మీ

ఆసక్తికరమైన కథనాలు