జెన్నా మార్బుల్స్ పోస్ట్లు కైలీ జెన్నర్ లిప్ ట్యుటోరియల్ పేరడీ [వీడియో]

యూట్యూబర్ జెన్నా మార్బుల్స్ మరో మేకప్ ట్యుటోరియల్‌తో తిరిగి వచ్చారు - ఈసారి కైలీ జెన్నర్ మరియు ఆమె ప్రసిద్ధ (మరియు చాలా చర్చించబడిన) ఓవర్‌డ్రాన్ పెదవులను పేరడీ చేస్తున్నారు.